Privacyverklaring De Verlichtingswinkel

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf die datum hebben personen meer privacyrechten en bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. 

Ook De Verlichtingswinkel is gebonden aan strikte regels omtrent opslag en bescherming van haar klant- en contactgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en deze worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, of verwijdering van, uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Het betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

Wij u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

De Verlichtingswinkel krijgt bepaalde gegevens van u en/of van uw bedrijf. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW-gegevens in ons geautomatiseerde adressen en klantenbestand.
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens

Reclame en publicatie

Naast de informatie op onze website, brengen wij u niet op de hoogte middels advertenties van nieuwe producten of diensten. Niet per post, email, of social media. Verder verstrekken wij geen nieuwsbrieven.

Ook zullen wij uw klantgegevens niet publiceren.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal vijf jaar voor de beschreven statistische doeleinden.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens en uw telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. 

Wij bewaren deze informatie zodat u uw gegevens niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling en/of uitvoering van de overeenkomst kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Denk daarbij aan bedrijven waarmee wij met grote regelmaat samenwerken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer zij betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. 

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelingen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelingen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen SSL (Secure Sockets Layer), waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.
  • Server en NAS (Network Attached Storage) staan beide in beveiligde ruimte in brandwerende kluis zodat betreffende data beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang.
  • Onze security is aangepast zodat boekhoud gerelateerde zaken en andere privacy gevoelige data opgeslagen zijn in ons systeem in aparte schijfmappen met enkel toegang voor rechtmatige personen.
  • Overige privacy gevoelige gegevens zijn niet vrij toegankelijk en bevinden zich veilig opgeslagen  in afsluitbare daarvoor bestemde kasten.

Autoriteit persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de privacywetgeving, of als wij u niet goed van dienst zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft recht op:

Uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Intrekken van toestemming
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens

De Verlichtingswinkel

Hogelandseweg 82

6545 AB Nijmegen

Telefoon: 024-3785644

Mailadres: info@deverlichtingswinkel.nl

Website: www.deverlichtingswinkel.nl